Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

09 DEC 2013 21:35
Datumet för årsmöte i Södertälje BF är nu fastställt!
  • Skapad: 09 DEC 2013 21:35

Torsdagen den 20 februari så träffas vi klockan 19:00 för att avhålla klubbens årsmöte. I sedvanlig ordning så bjuder vi på fika.

 

De medlemmar som önskar att skicka in motioner ombeds göra det innan styrelsemötet den 14 januari för att styrelsen ska hinna ta ställning till dessa.

 

Den dagordning som gäller för årsmötet är enligt nedan:

 


§1

Mötets öppnande


§2

Fastställande av röstlängd för mötet


§3

Val av mötets ordförande och sekreterare


§4

Fråga om kallelse behörigen skett


§5

Fastställande av dagordning


§6

Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet samt val av rösträknare


§7

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret


b) Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning, för det gångna verksamhetsåret


§8

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret


§9

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen


§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna under den tid revisionen avser


§11

Fastställande av medlemsavgifter


§12

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret


§13

Behandling av förslag ifrån styrelsen och i rätt tid inkomna motioner


§14

a) Valberedningen presenterar sitt förslag


b) Val av styrelseordförande för en tid av 1 år


c) Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år


d) Val av 1 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år, där styrelsens ledamöter ej äga rätt att delta i valet


e) Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, där en ledamot utses till ordförande tillika sammankallande


§15

Utdelande av vandringspris


a) Venzel Lybeck


b) Leif Bergrens Minne Tavla


c) Leif Bergrens Minne Fält


§16

Mötets avslutande

Skribent: Arent Grape
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Södertälje BF - Bågskytte
Lina Åtorp
15157 Södertälje

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: bagskytte@sodertalje...

Se all info