Medlemsavgifter 2024

Föreningens medlemmar betalar en medlemsavgift och en träningsavgift för att skjuta på föreningen. I ordinarie träningsavgift ingår skytte på våra tavelbanor. Inne i vår stora inomhushall,utomhus på skjutfältet med avstånd upp till 70 m, samt fältbanan som finns i skogen runt lokalen och skjutfältet. Utöver skytte på tavelbanorna ingår också skytte i vår ”2½D”-bana, Bacon Valley, där man kan öva skogskytte i enklare form.

För att som medlem skjuta på vår 3D-bana behöver man också vara medlem i 3D-sektionen,se nedan.

Många kan också få tillbaka träningsavgiften genom friskvårdsbidraget från arbetsplatsen, då bågskytte är en av de friskvårdsaktiviteter som är godkända av skatteverket.

Man får givetvis vara med som stödmedlem och endast betala medlemsavgiften.

Senior

Medlemsavgift: 150 kr Träningsavgift helår: 1 150 kr

 • Träningsavgift vid medlemskap from juli: 900 kr
 • Träningsavgift vid medlemskap from augusti: 750 kr
 • Träningsavgift vid medlemskap from september: 650 kr
 • Träningsavgift vid medlemskap from november: 400 kr

Junior

Junior är man till och med det år man fyller 21 år. Medlemsavgift: 75 kr Träningsavgift helår: 575 kr

 • Träningsavgift vid medlemskap from juli: 450 kr
 • Träningsavgift vid medlemskap from september: 300 kr
 • Träningsavgift vid medlemskap from november: 150 kr

3D-sektionen

Avgiften är 500 kr/år

Stödjande medlem

Avgiften är:

 • 150 kr/år för seniorer
 • 75 kr/år för juniorer.

Hyra av utrustning

Avgift för lån av båge och tillbehör är 500 kr/termin.

Detta avser lån av klubbens utrustning i samband med träning på vår anläggning. Vid skytte i skogen, på fältbanan, i Bacon Valley och 3D-banan, samt på längre avstånd än 20 meter på skjutfältet utomhus måste man använda egna pilar även om man hyr klubbens utrustning.

Gästskyttar

Om man vill komma som gästskytt förutsätts att man är aktiv skytt inom annan bågskytteförening och att man betalar avgift för Pay & Play.

Tavelskytte: 100 kr/dag

Där ingår våra tavelbanor och Bacon Valley

 • Inomhushallen
 • Skjutfältet
 • Fältbanan
3D: 200 kr/varv eller 300 kr/dag

Där ingår skytte på vår 3D bana i skogen runt lokalen

 • Uppvärmning på våra tavelbanor